Konkurentų tyrimai ir rinkų tyrimai

Konkurentų tyrimai ir Rinkų tyrimai

  • Nepastovumas yra vienintelis pastovus dalykas. Tad žengiant žingsnius gera žinoti kur statai koją. 

   Konkurentai – tai rinkos dalyviai, siūlantys pirkėjams tuos pačius ir/ar panašius poreikius tenkinančias prekes ir paslaugas. Kad bendrovė galėtų planuoti efektyvią rinkodaros strategiją, ji turi kuo daugiau sužinoti apie savo konkurentus, o tam yra atliekami konkurentų tyrimai. Šitaip darydama bendrovė gali nustatyti savo potencialius pranašumus ir trūkumus. Taip pat savo rinkodaros kompanijos ir gynybos veiksmus prieš konkurentus parengti daug veiksmingiau.

Taip pat lygiagrečiai atliekami ir pačios rinkos tyrimai. Surinkti duomenys naudojami pilnam rinkos pažinimui: rinkos perkamosios galios nustatymui, klientų analizei, konkurencinei aplinkai nustatyti, produkto ar paslaugos analizei - pasiūlai ir paklausai, produktų ar paslaugų kainotyrai, rizikos analizei, reklamos rinkotyrai, marketingo strategijai ir planams paruošti. Taip pat šių tyrimų dėka yra nustatomos silpnosios ir stipriosios įmonės pusės, galimos grėsmės ir apskritai plėtros ar eksporto galimybės.

Tyrimams yra renkami Makro aplinkos duomenys, tokie kaip teisės aktai, politiniai sprendimai, gamtinė situacija, ekonominė situacija, socialinė situacija, technologinė situacija, bei Mikro aplinkos duomenys t.y. rinkos tendencijos, konkurencinė aplinka, vartotojai, tiekėjai, bei galimi prekių ar  paslaugų pakaitalai.

Atminkite, jog tyrimų informacija padeda išvengti reikšmingų klaidų, nuspėti rinkos dalyvių veiksmus, prognozuoti ir teisingai planuoti tolimesnius savo veiksmus.


Mūsų įmonės atliekami tyrimai:

Konkurentų tyrimai
Rinkos perkamosios galios tyrimai
Produkto ir paslaugos, pasiūlos ir paklausos tyrimai
Produkto ir paslaugos kainų tyrimai
Prekių ženklų tyrimai
Vartotojų ir jų vertybių tyrimai
Viešosios nuomonės tyrimai
Rinkos segmentavimo tyrimai
Reklamos efektyvumo tyrimai

Bei kiti tyrimai, reikalingi rinkai pažinti ir sėkmingai plėtros strategijai sudaryti