Rinkų segmentavimas

Rinkų Segmentavimas

   Tikslinė rinkos ir vartotojų segmentacija – tai Jūsų produkcijos ar paslaugų, esamų ir potencialių klientų grupių nustatymas marketingo strategijos, kanalų ir turinio sukūrimui, kuriuo bus pasiekiami klientai ar partneriai.

Rinkos ir vartotojų segmentavimas vertina atskirų prekių ir vartotojų elgesį perkant. Atsižvelgdami į klientų poreikius, segmentuojame rinkas pagal socialinius - demografinius (amžių, lytį, pajamas, socialinį statusą ir kitus kriterijus), psichografinius vartotojų poreikius (interesus, gyvenimo būdą, priklausomybes ir kt.) ar vartotojų elgesio charakteristikas (lojalumą gaminiui ar prekiniam ženklui, požiūrį į kokybę, kainą, vartojimo intensyvumą ir kt.). Rinkos segmentavimas padeda išskirti klientų grupes su panašiomis paskatomis.


Rinkų segmentavimo tyrimas yra reikalingas, kai:

Ieškoma naujų nišų rinkoje
Bandoma įeiti į naujas rinkas
Siekiant išskirti pelningus ir nuostolingus rinkos segmentus
Kuriant efektyvią marketingo strategiją
Norint suplanuoti teisingas reklamos ir viešųjų ryšių kampanijas ir t.t.