1-mas pasiruošimo eksportui etapas

1-mas pasiruošimo eksportui etapas

   Pirmas pasiruošimo eksportui etapas, kaip ir visi kiti etapai yra labai svarbus, tačiau jisai parodo, ar iš viso įmonei reikia pradėti eksportą, rinktis papildomas eksporto rinkas ir panašiai. Šiame etape yra sekantys vertinimai:

Užsakovo tikslų, lūkesčių ir galimybių vertinimas, vykdomos rinkodaros ir personalo auditas
Rinkodaros ir pardavimų skyriaus personalo mokymai
Užsakovo augimo vietinėje rinkoje, galimybių analizė
Užsakovo turimų ryšių vertinimas, bei jų išnaudojimo galimybių studija

Jei užsakovo eksporto tikslai ir lūkesčiai prasilenkia su galimybėmis (personalo trūkumas, gamybos pajėgumai, finansinės galimybės gamybos plėtrai, žaliavoms, personalui ir t.t), tuomet yra aptariama, kaip išnaudoti visas augimo galimybes, vietinėje rinkoje. Todėl šis etapas nusako, ar įmonė pasiruošusi, bei ar ji turi realių galimybių vykdyti eksportą, neprarasti investicijų, galybę laiko, bei gauti pelną.

2-as etapas

Comments are closed.