+370 608 49799 info@novusnexus.lt

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA. 12 METŲ PRAKTINĖS PATIRTIES.

Konsultuojame asmens duomenų apsaugos klausimais, rengiame dokumentus, diegiame duomenų tvarkymo ir apsaugos tvarkas įmonėse, įstaigose ir organizacijose.

DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNO PASLAUGOS

Ilgametė duomenų apsaugos pareigūno patirtis, profesionalumas ir kompetencija padės užtikrinti tvarkingą duomenų tvarkymą ir išvengti klaidų ir kitų neigiamų pasekmių. Civilinis veiklos draudimas – atsakomybės ir kokybės garantija.

PATIKRA, ANALIZĖ, AUDITAS

Išankstinė bendrovių, įstaigų ar organizacijų patikra, duomenų tvarkymo tikslų analizė, dokumentacijos, duomenų tvarkymo tvarkų auditas.

n

DOKUMENTACIJOS RENGIMAS

Duomenų tvarkymo dokumentacijos rengimas, vadovaujantis duomenų apsaugos reglamentu ir kitais teisės aktais.

TECHNINIAI IR ORGANIZACINIAI SPRENDIMAI

Techninių ir organizacinių sprendimų paketo parengimas, saugiam asmens duomenų tvarkymui.

DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS

Duomenų apsaugos pareigūnas konsultuoja ir prižiūri asmens duomenų tvarkymą bendrovėse, įstaigose ar organizacijose.

VDAI

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI) yra viena iš žmogaus teisių gynimo institucijų Lietuvoje – asmens duomenų apsaugos priežiūros institucija, kuri rūpinasi, kad būtų ginama žmogaus teisė į asmens duomenų ir privatumo apsaugą.

KODĖL MES?

Daugiametė praktinė patirtis ir oficiali statistika, kurią sudaro daugiau nei:

Atliktų ADATĮ ir BDAR atitikties auditų

Išnagrinėtų skundų, pažeidimų ir pan.

Paruoštų dokumentacijos paketų

Parengtų naudojimui unikalių dokumentų

BDAR (ES) 2016/679

Bendrojo duomenų apsaugos reglamento paskirtis – saugoti žmogaus pagrindines teises ir laisves, visų pirma – žmogaus teisę į asmens duomenų apsaugą, bei užtikrinti aukštą asmens duomenų apsaugos lygį.
BDAR taikomas, jeigu bendrovė, įstaiga ar organizacija tvarko asmens duomenis ir yra įsisteigusi ES, nepaisant to, kur faktiškai tvarkomi asmens duomenys.

MŪSŲ CREDO

Ateitis – veiksmų, kuriuos darome dabar, rezultatas.

Jeigu protingai ir teisingai elgsimės su dabarties poelgiais, jie taps stipriu pamatu ateičiai.

KONTAKTAI

Novus Nexus MB

Raudondvario pl. 76 Kaunas

Tel.: +370  608 49799

El. paštas: info  (@)  novusnexus (.) lt

Parašykite mums