Novus Nexus veikla - konsultacijos asmens duomenų apsaugos klausimais, duomenų apsaugos dokumentacijos paruošimas, bei duomenų apsaugos pareigūno paslaugos

PASLAUGOS KONTAKTAI

Patikra, analizė, auditas

Išankstinė patikra, dokumentų, reikalingų Klientų įregistravimui asmens duomenų valdytojų valstybės registre, rengimas ir pridavimas į VDAI.

Dokumentacijos ruošimas

Vidinių įmonės dokumentų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu, rengimas pagal asmens duomenų apsaugos reglamentą.

Techniniai sprendimai apsaugai

Po duomenų apsaugos audito, paruošiame techninių sprendimų paketą, saugiam duomenų laikymui, šifravimui bei kopijavimui.

Duomenų apsaugos pareigūnas

Duomenų apsaugos pareigūno veikla, nuolatos prižiūrėti ir kontroliuoti tvarkomų asmens duomenų apsaugą įmonėse.
275

Klientai

421

Projektai

26

Partneriai

2

Šalys

Mūsų Credo

Ateitis – veiksmų, kuriuos darome dabar, rezultatas.

Jeigu protingai ir teisingai elgsimės su dabarties poelgiais, jie taps stipriu ir šviesiu pamatu ateičiai.