+370 608 49799 info@novusnexus.lt

Informacijos saugumo politika

Pagrindinis MB Novus Nexus tikslas – nuolatinis informacijos saugumo gerinimas, siekiant visapusiškai tenkinti esamų bei būsimų vartotojų poreikius.

ĮMONĖS VADOVYBĖ ĮSIPAREIGOJA

Užtikrinti stabilų įmonės veiklos vystymąsi ir pelningumą.

Nuolat tobulinti įmonės valdymo procesus ir gerinti informacijos saugumo vadybos sistemos tinkamumą, adekvatumą ir efektyvumą.

Išlaikyti ilgalaikius, pasitikėjimu grįstus, ryšius su užsakovais, tiekėjais, partneriais ir suinteresuotomis šalimis. 

Nuolat stiprinti ir modernizuoti vidinius informacijos saugumo valdymo procesus, metodus, praktikas, diegti moderniausius informacijos saugumo valdymo IT įrankius, užtikrinti informacijos konfidencialumą, vientisumą ir prieinamumą taikant informacijos rizikos valdymo procesą.

Sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją, skatinti kūrybinę iniciatyvą ir sąmoningumą, ugdyti darbuotojų asmeninę atsakomybę už atliekamų darbų kokybę ir informacijos saugumą.

Nuolat skatinti ir stiprinti darbuotojų tarpe tokias vertybes kaip atsakomybė už informacijos konfidencialumą, vientisumą, prieinamumą, bendradarbiavimas, nuolatinis tobulėjimas, dėmesys rezultatui ir taikomiems reikalavimams.

Užtikrinti įmonės veiklai taikomų teisės aktų ir kitų įsipareigojimų vykdymą ir atitiktį LST EN ISO/IEC 27001:2017 standarto reikalavimams.

Šių siekių įgyvendinimui įmonėje įdiegta ir nuolat tobulinama informacijos saugumo valdymo vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO/IEC 27001:2017 standarto reikalavimus.

Įmonės informacijos saugumo politika prieinama visuomenei ir suinteresuotoms šalims, visi darbuotojai ir asmenys dirbantys įmonės pavedimu supažindinti su šia politika ir savo veikloje privalo vadovautis jos nuostatomis. Politika kasmet peržiūrima, kad išliktų aktuali ir nuolat tinkama.

Peržiūros data: 2020-12-11

KRUOPŠTUMAS IR ATIDUMAS VYKDANT FUNKCIJAS

VISIŠKAS KONFIDENCIALUMO LAIKYMASIS

~

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA SAVO VEIKLOJE

KOMUNIKACIJOS OPERATYVUMAS

KONTAKTAI

Novus Nexus MB

Raudondvario pl. 76 Kaunas

Tel.: +370  608 49799

El. paštas: info  (@)  novusnexus (.) lt

Parašykite mums

6 + 1 =