+370 608 49799 info@novusnexus.lt

Asmens duomenų apsauga ir asmens duomenys

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA IR AKTUALIJOS

Asmens duomenų apsauga – ypatingai aktuali šiandien žmogaus teisių gynimo sritis. Išsivysčiusiose šalyse žmogaus teisė ir asmens duomenų apsauga, jo privatumo apsauga yra viena iš pagrindinių šiuolaikinės žmogaus teisės temų, ji priskiriama prie modernių teisių, kurioms skiriamas ypatingas dėmesys demokratinėse visuomenėse. Modernioje teisinėje visuomenėje pusiausvyra tarp viešųjų ir privačiųjų interesų labai svarbi, todėl asmens duomenų apsauga kelia tikslą skleisti informaciją bei teisės akcentuojant pagarbą privačiam ir šeimos gyvenimui.

Asmens duomenų apsauga

Lietuvoje asmens duomenys turi teisinę apsaugą reglamentuotą Lietuvos Respublikos Konstitucija ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Šio įstatymo tikslas – apsaugoti ir ginti žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo teisę tvarkant asmens duomenis. Kitas asmens duomenų apsaugą reguliuojantis teisinis pagrindas yra Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas, taip pat Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, teisinės apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas ir kiti teisės aktai, remiantis šiais įstatymais asmens duomenų apsauga tampa teisinių, techninių ir organizacinių priemonių visuma, skirta apsaugoti asmens duomenis nuo neteisėtų ir atsitiktinių asmens duomenų tvarkymo, nes tai yra žmogaus konstitucinė teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą.

Asmens duomenys ir jų priežiūra

Pagrindine Lietuvoje asmens duomenų apsaugos priežiūros institucija laikoma – Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI), kuri atsakinga, kad būtų ginama ir rūpinamasi žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo teisė tvarkant asmens duomenis mūsų šalyje. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija prižiūri asmens duomenų tvarkymą ir panaudojimą verslo, taip pat profesiniais tikslais, tačiau nekontroliuoja asmens duomenų tvarkomų asmeniniais poreikiais.

Svarbu žinoti, kad nuo 2018 m. liepos 16 d. įsigaliojo nauja Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos teisinės apsaugos įstatymo (ADTAĮ) redakcija, kuri ganėtinai stipriai pakeitė seną ADTAĮ redakciją.

[sm_hr]

Novus Nexus asmens duomenų apsaugos paslaugos:

  • Išankstinė bendrovių, įstaigų ar organizacijų patikra, duomenų tvarkymo tikslų analizė, dokumentacijos, duomenų tvarkymo tvarkų auditas;
  • Duomenų tvarkymo dokumentacijos rengimas bendrovėms, įstaigoms ar organizacijoms, vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (ADTAĮ), Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu, saugos dokumentų turinio gairių aprašu ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašu, Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos bei tarptautiniais teisės aktais bei standartais reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir informacijos (duomenų) saugumą;
  • Duomenų apsaugos pareigūno paslaugos. Nuolatinė duomenų tvarkymo priežiūra ir kontrolė bendrovėse, įstaigose ar organizacijose;
  • Atstovavimas valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje;
  • Nuolatinė bendrovių, įstaigų ar organizacijų duomenų apsaugos techninė ir juridinė priežiūra, konsultacijos, mokymai;
  • Konsultacijos dėl organizacinių ir techninių duomenų apsaugos priemonių įgyvendinimo. Techninių priemonių poreikis vertinamas atlikus bendrovių, įstaigų ar organizacijų IT ūkio auditą.

Paslaugų kainos ir darbų įvykdymo terminai vertinami individualiai pagal faktinius poreikius ir numatomų darbų apimtis.

KONTAKTAI

Novus Nexus MB

Raudondvario pl. 76 Kaunas

Tel.: +370  608 49799

El. paštas: info  (@)  novusnexus (.) lt

Parašykite mums