+370 608 49799 info@novusnexus.lt

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės yra vienos pagrindinių įmonės duomenų tvarkymo dokumentacijos sudėtinės dalys. Taisyklės rengiamos atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus ir aprašant visus duomenų tvarkymo veiksmus, technines ir organizacines sąlygas ir reikalavimus, darbuotojų įsipareigojimus ir t.t. Taip pat nerekomenduojama apjunginėti kelių duomenų tvarkymo tikslams numatytų sąlygų į vienas bendras taisykles. Vadovaujantis duomenų tvarkymo taisyklėmis, bendrovėje gali būti paskirti atsakingi asmenys, padaliniai, apmokomi darbuotojai kurie konkrečiu atveju tvarko asmens duomenis, įvedamos tvarkos, procedūros rengiami lydintys susiję dokumentai, įgyvendinimai techniniai ir organizaciniai procesai ir atliekami kt. veiksmai. Visi įmonės darbuotojai tvarkantys asmens duomenis yra pasirašytinai supažindinami ir įpareigojami vykdyti taisyklėse nurodytus ir su asmens duomenų tvarkymu susijusius veiksmus.

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Šių asmens duomenų tvarkymo taisyklių svarba yra labai didelė, kadangi nuo jų priklauso ir asmens duomenų saugumas ir duomenų subjektų teisės ir laisvės. Todėl taisykles, aprašus ar tvarkas privalo ruošti ilgametę praktinę patirtį turintys ir gerai asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą reglamentuojančių teisės aktų išmanymą turintis specialistai. Atkreiptinas dėmesys, jog šios asmens duomenų tvarkymo taisyklės ar tvarkos negali būti aklai kopijuojamos, kadangi skirtingiems juridiniams subjektams, kad ir vienodiems duomenų tvarkymo tikslams taikomos sąlygos gali labai skirtis. Todėl duomenų tvarkymo dokumentacija turi būti rengiama kiekvienai bendrovei ar įstaigai individualiai, atsižvelgiant į veiklą, struktūrą, poreikius, tvarkomų asmens duomenų tipus, specifiką ir kitus kriterijus.

Trumpą pavyzdinę informaciją, į ką turi būti atsižvelgiama sudarant asmens duomenų apsaugos taisyklės, rasite šiame puslapyje >>

[sm_hr]

Novus Nexus asmens duomenų apsaugos paslaugos:

  • Išankstinė bendrovių, įstaigų ar organizacijų patikra, duomenų tvarkymo tikslų analizė, dokumentacijos, duomenų tvarkymo tvarkų auditas;
  • Duomenų tvarkymo dokumentacijos rengimas bendrovėms, įstaigoms ar organizacijoms, vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (ADTAĮ), Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu, saugos dokumentų turinio gairių aprašu ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašu, Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos bei tarptautiniais teisės aktais bei standartais reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir informacijos (duomenų) saugumą;
  • Duomenų apsaugos pareigūno paslaugos. Nuolatinė duomenų tvarkymo priežiūra ir kontrolė bendrovėse, įstaigose ar organizacijose;
  • Atstovavimas valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje;
  • Nuolatinė bendrovių, įstaigų ar organizacijų duomenų apsaugos techninė ir juridinė priežiūra, konsultacijos, mokymai;
  • Konsultacijos dėl organizacinių ir techninių duomenų apsaugos priemonių įgyvendinimo. Techninių priemonių poreikis vertinamas atlikus bendrovių, įstaigų ar organizacijų IT ūkio auditą.

Paslaugų kainos ir darbų įvykdymo terminai vertinami individualiai pagal faktinius poreikius ir numatomų darbų apimtis.

KONTAKTAI

Novus Nexus MB

Raudondvario pl. 76 Kaunas

Tel.: +370  608 49799

El. paštas: info  (@)  novusnexus (.) lt

Parašykite mums