Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

     Asmens duomenų tvarkymo taisyklės yra viena pagrindinių vidinės įmonės duomenų tvarkymo dokumentacijos dalis. Pagal šias duomenų tvarkymo taisykles yra tvarkomi ir prižiūrimi įmonėje naudojami duomenys. Būtent pagal šias asmens duomenų tvarkymo taisykles visi įmonės darbuotojai asmens duomenų tvarkymo taisyklėsdirbantys su asmens duomenimis yra supažindinami ir įpareigojami kaip elgtis su asmens duomenų tvarkymu ir valdymu, kad duomenys nebūtų prarasti, sugadinti ar pavogti.

Šių asmens duomenų tvarkymo taisyklių svarba yra labai didelė, kadangi nuo jų taip pat priklauso ir visa įmonės bei jos darbuotojų teisinė apsauga. Todėl jas privalo paruošti būtent asmens duomenų apsaugą praktikuojantys teisininkai ir šios asmens duomenų tvarkymo taisyklės negali būti kopijuojamos, o turi būti paruošiamos kiekvienai įmonei individualiai, atsižvelgiant į įmonės veiklą, struktūrą bei valdomų asmens duomenų specifiką ir kitus kriterijus.

Novus Nexus asmens duomenų apsaugos paslaugos:

  • Išankstinė įmonių patikra, konsultacijos, dokumentacijos paruošimas klientų įregistravimui asmens duomenų valdytojų valstybės registre, dėl duomenų valdytojo teisinio statuso suteikimo;
  • Vidinių įmonės asmens duomenų apsaugos taisyklių, bendrosios politikos ir kitų dokumentų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu, rengimas pagal naują bendrąjį asmens duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679, bei duomenų apsaugos procedūrų įdiegimas į įmonės veiklą;
  • Duomenų apsaugos pareigūno paslaugos. Nuolatinė duomenų tvarkymo ir apsaugos priežiūra ir kontrolė įmonėse;
  • Atstovavimas valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje (dokumentacijos pridavimas, komunikacija su VDAI ir kt.);
  • Nuolatinė įmonių duomenų apsaugos techninė ir juridinė priežiūra, konsultacijos, bei nuolatinio duomenų apsaugos pareigūno paslaugos;
  • Techninių priemonių duomenų apsaugai įgyvendinimas ir konsultavimas. Techninių priemonių poreikis vertinamas atlikus įmonės išankstinę patikrą, pritaikant naujojo reglamento, teisės aktų bei valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos reikalavimus asmens duomenų apsaugai.

Paslaugų kainos vertinamos kiekvienai įmonei individualiai pagal jos poreikius ir numatomų darbų apimtį, pateikus atsakymus į duomenų apsaugos klausimyno klausimus. Paslaugų ir darbų įvykdymo terminai skaičiuojami įvertinus faktinius darbus. Duomenų valdytojo kodo suteikimo terminai, priklauso nuo VDAI.

Trumpą pavyzdinę informaciją, į ką turi būti atsižvelgiama sudarant asmens duomenų apsaugos taisyklės, rasite šiame puslapyje >>